Bewust Gezond Apeldoorn

De bedoeling van Bewust Gezond Apeldoorn is om een andere kijk op gezondheid meer in het licht te zetten.

  • Minder ‘zieken’zorg, meer bevordering van gezondheid en welzijn.
  • Minder symptoombestrijding.

Wel:

  • Gebruik maken van het zelfgenezend vermogen.
  • Zoeken naar de echte oorzaak van de klacht.
  • Oog voor de mens achter de klacht.
  • Natuurlijke methoden.

Zelfgenezend vermogen

Je lichaam heeft een zelfgenezen vermogen. Als je ziek wordt of lichamelijke, mentale of emotionele klachten krijgt, betekent dat dat er iets in je systeem uit balans is geraakt. Met operaties en medicatie wordt dat eigen zelfhelende systeem genegeerd en overruled. Maar er zijn ook methoden die het zelfgenezend vermogen ondersteunen en stimuleren.

Oorzaken

Natuurlijk kunnen er acute situaties zijn waarin direct ingegrepen moet worden en waarin je blij mag zijn met de (technologische) mogelijkheden die er zijn.
In minder acute situaties is het belangrijk om op zoek te gaan naar de oorzaak van een klacht. In je leefstijl, je lichaamshouding, je leefomgeving, je ervaringen, je relaties enzovoorts. Pas als de oorzaak duidelijk is, kun je een klacht écht oplossen.

Mens als geheel

Elke gedachte en bijbehorende emotie roept een biochemische reactie op in je lichaam. Dat heeft dus effect op allerlei interne processen. Al die processen hebben ook weer effect op elkaar. Een behandeling rekening houdt met dit effect van gedachten en gevoelens, werkt uiteindelijk effectiever.

Natuurlijk

De mens is onderdeel van de natuur, hoewel het in onze samenleving soms kan lijken van niet.
Behandelmethoden die aansluiten bij de natuurlijk werking van het lichaam, werken zachter en passender dan iets te forceren en op te dringen.

 

Bewust Gezond Apeldoorn - Contact